Vážení zákazníci, od 1/1/2018 je činnosť Slavia Delicatessen pozastavená na dobu neurčitú. Ďakujeme za porozumenie.

Slavia Delicatessen sluit per 1/1/2018 voor onbepaalde periode. Dank voor uw begrip.